امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

 

با توجه به جایگاه فناورى‌نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملی، هم اکنون پروژه های کاربردی و صنعتی متعددی در قالب پایان نامه های دانشجویی یا طرح های برون سازمانی در زمینه های مختلف در دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه ارومیه درحال اجرا می باشند و در این راستا پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه ارومیه، سعی دارد با طراحی و اجرای فعالیت های مفید در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی فناوری نانو با مساعدت اساتید و دانشجویان برجسته ی فعال در حوزه های علمی و تخصصی متفاوت فناوری نانو،  با گسترش و  ایجاد هماهنگی های بین رشته‌ای مرتبط با فناوری نانو، تعاملات صنعتی و بین المللی و با حمایت و معرفی پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی، گامی در جهت تبدیل ایده‌های جذاب دانشگاهی به محصولات فناورانه نانو با هدف توسعه محصولات نوآورانه کاربردی نانو در صنعت داخلی کشور و در ادامه سبب توسعه در سطح بین المللی شود.