امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

-           ارائه خدمات پژوهشی برای گروههای مختلف دانشگاه و صنعت

-         همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های تخصصی گروههای مختلف علوم پایه و مهندسی فعال در زمینه ی فناوری نانو در دانشگاه ارومیه

-         اجرای طرح های ارتباط با صنعت در رابطه با حل مشکلات صنعت استان

-         دست یابی به فناوری های جدید بر پایه نانو مواد

-         برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه های مختلف فناوری نانو جهت ارتقاء سطح علمی و دانش عمومی و تخصصی

-         برگزاری کنگره ها، کنفرانسها و سمینارهای تخصصی جهت معرفی تازه ترین موضوعات کار شده در حوزه های مختلف فناوری نانو

-         تحقیق و بررسی در مورد نیاز بازارهای صنعتی و بین المللی به محصولات فناوری نانو

-         معرفی پایان نامه و پروژه های صنعتی و دانشگاهی اجرا شده در دانشکده ها و پژو هشکده های دانشگاه ارومیه با موضوعات مختلف فناوری نانو و کمک به تجاری سازی آنها

-         تلاش در جهت همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در حوزه های مختلف فناوری نانو

-         ارتباط با دانشگاهها و صنایع مختلف داخلی و خارجی در جهت توسعه ی فعالیت های آموزشی و پژوهشی فناوری نانو