امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

لیست پایان نامه‌ها

عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان مقاله چاپ شده اساتید راهنما لینک مقاله لینک دسترسی به پایان نامه چکیده
پایان نامه شماره یک علی احمدی عنوان مقاله چاپ شده استاد ۱، استاد ۲، استاد ۳ www.link-article.com www.access-article.com مشاهده چکیده
پایان نامه شماره دو محمد علوی عنوان مقاله چاپ شده استاد راهنمای شماره یک ، اشتاد راهنمای شماره دو لینک مقاله لینک دسترسی مشاهده چکیده